Urzędy

umwarszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
450 osób, etatyzacja, analiza struktury, analiza zadań stanowiskowych, analiza procesów, instalacja systemu informatycznego służącego do pomiaru czasu realizacji poszczególnych zadań na stanowiskach pracy.
ZOBACZ REFERENCJE

slupsk

Urząd Miasta Słupsk
411 stanowisk, analiza struktury organizacyjnej, weryfikacja zadań realizowanych na stanowiskach pracy, wartościowanie, opracowanie ścieżek karier, symulacja finansowa kosztów wdrożenia, taryfikator.
ZOBACZ REFERENCJE

łódź

Urząd Miasta Łodzi
1560 stanowisk (wraz ze ścieżkami rozwoju w poszczególnych obszarach zadaniowych), 2150 zatrudnionych, analiza struktury organizacyjnej, weryfikacja zadań realizowanych na stanowiskach pracy, wartościowanie, symulacja finansowa kosztów wdrożenia, taryfikator.
ZOBACZ REFERENCJE

Urzędy

Urząd Miejski w Sosnowcu
720 zatrudnionych osób, 570 stanowisk. Analiza struktury organizacyjnej, analiza systemu wynagradzania, opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, system wynagradzania (wartościowanie, system motywacyjny), ścieżki karier, system ocen pracowniczych.
ZOBACZ REFERENCJE

Urzędy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – OPS
1500 zatrudnionych osób, 132 stanowiska pracy, 17 ośrodków. Analiza struktury organizacyjnej, analiza systemu wynagradzania, opisy stanowisk pracy, system wynagradzania (wartościowanie, system motywacyjny), ścieżki karier, analiza finansowa kosztów wdrożenia.
ZOBACZ REFERENCJE

Urzędy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – DPS
1200 zatrudnionych osób, 85 stanowisk pracy, 14 domów. Analiza struktury organizacyjnej, analiza systemu wynagradzania, tabele zaszeregowania, ścieżki karier, analiza finansowa kosztów wdrożenia.
ZOBACZ REFERENCJE

Urzędy

UM Stołecznego Warszawy – Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
50 zatrudnionych osób, 40 stanowisk wraz ze ścieżkami karier. Analiza struktury organizacyjnej, analiza systemu wynagradzania, opisy stanowisk pracy, system wynagradzania (wartościowanie, system motywacyjny), ścieżki karier, analiza finansowa kosztów wdrożenia.
ZOBACZ REFERENCJE

Urzędy

Starostwo Powiatowe w Chełmie
170 zatrudnionych osób, 160 stanowisk. Analiza struktury organizacyjnej, opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, model systemu rozwoju kompetencji kadr.
ZOBACZ REFERENCJE

Urzędy

Urząd Miasta Środa Śląska
Wartościowanie 108 stanowisk, ścieżki karier, tabela zaszeregowania.
ZOBACZ REFERENCJE

Urzędy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Opisy stanowisk Badanie luk kompetencyjnych. 450 zatrudnionych, 200 stanowisk.

Urzędy

Urząd Miasta Wrocławia
Profile kompetencyjne.