Wartościowanie stanowisk pracy

Profil uczestników
Menedżerowie i pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za systemy wynagrodzeń w firmie.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy pozwalającej na tworzenie lub modyfikacje systemu wynagrodzeń zasadniczych.

Wartościowanie stanowisk pracy – program szkolenia:

 • Podstawowe informacje na temat wartościowania stanowisk pracy
 • Metody wartościowania stanowisk pracy
 • Analiza organizacji pod kątem wartościowania
 • Dostosowanie metodologii do specyfiki organizacji
 • Opis stanowiska jako podstawa wartościowania
 • Kryteria wartościowania
 • Warsztatowe wartościowanie wybranych stanowisk
 • Tworzenie ścieżek karier w trakcie wartościowania
 • Analiza wyników wartościowania – praca z bazą danych
 • Symulacja finansowa kosztów wdrożenia
 • Zasady wdrażania
Wartościowanie stanowisk pracy