Opisy stanowisk pracy

Profil uczestników
Menedżerowie i pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za prowadzenie polityki personalnej.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy pozwalającej na tworzenie opisów stanowisk w organizacji.

Opisy stanowisk pracy – program szkolenia:

 • Definicja i zakres zastosowania opisów stanowisk
 • Struktura oraz etapy tworzenia opisu stanowiska pracy
 • Analiza pracy
 • Rodzaj zbieranych informacji
 • Źródła informacji o stanowisku
 • Kompetencje – definicje
 • Opracowanie profili kompetencyjnych
 • Omówienie formularza opisu stanowiska pracy
 • Warsztatowe opracowanie opisów stanowisk
 • Omówienie opisów oraz dyskusja nad interpretacją poszczególnych części formularza
 • Tworzenie bazy opisów stanowisk
Opisy stanowisk pracy