Zarząd

Współzałożyciel firmy. Absolwent SGH. Studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych z zarządzania pracą. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie doradcze od 1990 r. Po raz pierwszy z systemami doradztwa personalnego spotkał się w Stanach Zjednoczonych. Zrealizował ponad 100 projektów związanych z wdrażaniem systemów zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze: wartościowania i opisywania stanowisk, systemów motywacyjnych, systemów ocen okresowych, zarządzania kompetencjami. Przetłumaczył ponad dwadzieścia książek o tematyce związanej z zarządzaniem. Jego hobby to żeglarstwo, literatura, rower.

Konrad Pawłowski

Współzałożyciel firmy. Absolwent SGH. Studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych z zarządzania pracą. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie doradcze od 1990 r. Po raz pierwszy z systemami doradztwa personalnego spotkał się w Stanach Zjednoczonych. Zrealizował ponad 100 projektów związanych z wdrażaniem systemów zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze: wartościowania i opisywania stanowisk, systemów motywacyjnych, systemów ocen okresowych, zarządzania kompetencjami. Przetłumaczył ponad dwadzieścia książek o tematyce związanej z zarządzaniem. Jego hobby to żeglarstwo, literatura, rower.
Współzałożyciel firmy. Absolwent SGH, studia podyplomowe z zarządzania pracą Szkoła Wyższa im. Jańskiego, studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych z zarządzania pracą. Specjalista metody Thomas International. Partner w grupie doradczej JKM od 1992. Ekspert w projektach unijnych dedykowanych zasobom ludzkim. Wykładowca studiów podyplomowych z obszaru HR w Collegium Civitas i WSE. Zrealizował projekty doradcze w ponad 100 firmach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w wartościowaniu stanowisk pracy, systemach ocen, systemach kompetencyjnych. Prowadzi warsztaty strategiczne i menedżerskie dla kadry zarządzającej - Certyfikat Prince2. Autor książek „Efektywne zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi konkurencyjnej” wydanie 2008. „Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center i Development Center”; wydanie 2010. 
W czasie wolnym fan snowboardu i windsurfingu.

Jacek Wieczorek

Współzałożyciel firmy. Absolwent SGH, studia podyplomowe z zarządzania pracą Szkoła Wyższa im. Jańskiego, studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych z zarządzania pracą. Specjalista metody Thomas International. Partner w grupie doradczej JKM od 1992. Ekspert w projektach unijnych dedykowanych zasobom ludzkim. Wykładowca studiów podyplomowych z obszaru HR w Collegium Civitas i WSE. Zrealizował projekty doradcze w ponad 100 firmach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w wartościowaniu stanowisk pracy, systemach ocen, systemach kompetencyjnych. Prowadzi warsztaty strategiczne i menedżerskie dla kadry zarządzającej – Certyfikat Prince2. Autor książek „Efektywne zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi konkurencyjnej” wydanie 2008. „Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center i Development Center”; wydanie 2010. W czasie wolnym fan snowboardu i windsurfingu.

Zespół JKM Consulting

Absolwent SGH i UW. Radca prawny (od 1993 r.). Studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych, Neumann Group Holding, H. Neumann International Management Consultants. Prowadzi praktykę zawodową jako wspólnik w kancelarii „Ciupa Falęcka Karczmarczyk” Radcowie Prawni s.c., gdzie zajmuje się m.in. sprawami regulacji zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim i intelektualnym. 
Wykładowca i prelegent z zakresu prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony informacji i danych osobowych, zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej na konferencjach, seminariach, szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. przez Instytut Zarządzania ("Kadry"), Software Konferencje, Software Wydawnictwo, Institute for International Research, European Network Security Institute, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Midwest Business Training, Wydawnictwo Infor, Krajową Radę Radców Prawnych. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
Autor książek „Nowoczesna umowa o pracę”, „Umowa o zakazie konkurencji w prawie pracy”, „Checklist do zawarcia umowy o pracę”, Zarządzanie kancelarią prawną. 100 pytań jak robić to skutecznie (współautor),  Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania (współautor). Liczne artykuły w prasie prawniczej i branżowej (m.in. "Software", "Monitor Prawniczy", "Monitor Prawa Pracy", "Ochrona Informacji") z zakresu prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony informacji i danych osobowych, zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej

Sławomir W. Ciupa

Absolwent SGH i UW. Radca prawny (od 1993 r.). Studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych, Neumann Group Holding, H. Neumann International Management Consultants. Prowadzi praktykę zawodową jako wspólnik w kancelarii „Ciupa Falęcka Karczmarczyk” Radcowie Prawni s.c., gdzie zajmuje się m.in. sprawami regulacji zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim i intelektualnym. Wykładowca i prelegent z zakresu prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony informacji i danych osobowych, zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej na konferencjach, seminariach, szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. przez Instytut Zarządzania („Kadry”), Software Konferencje, Software Wydawnictwo, Institute for International Research, European Network Security Institute, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Midwest Business Training, Wydawnictwo Infor, Krajową Radę Radców Prawnych. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Autor książek „Nowoczesna umowa o pracę”, „Umowa o zakazie konkurencji w prawie pracy”, „Checklist do zawarcia umowy o pracę”, Zarządzanie kancelarią prawną. 100 pytań jak robić to skutecznie (współautor), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania (współautor). Liczne artykuły w prasie prawniczej i branżowej (m.in. „Software”, „Monitor Prawniczy”, „Monitor Prawa Pracy”, „Ochrona Informacji”) z zakresu prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony informacji i danych osobowych, zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej
Absolwent SGH. Po studiach rozpoczął pracę w centrali handlu zagranicznego.
Następnie zakładał i zarządzał przedstawicielstwem firmy zagranicznej, reprezentującej interesy podmiotów zagranicznych w Polsce. Kolejne zawodowe szlify zdobywał na szczeblach zarządczych w dużych międzynarodowych korporacjach, opracowując i wdrażając strategie działania na rynku polskim.
Reprezentował w Polsce interesy wielu zagranicznych partnerów w działalności przedstawicielskiej. Posiadaną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzielił się w doradztwie biznesowym.
Włada biegle językiem angielskim, zna dobrze niemiecki i rosyjski. 
Hobby to nowoczesne technologie, m.in. informacyjne (nie wyobraża sobie funkcjonowania bez dostępu do globalnej sieci), rynki finansowe, dobra literatura i jak mawiają Anglicy
"last but not least" psy rasy Staffordshire Bull Terrier, które posiada i uwielbia.

Mariusz Szwet

Absolwent SGH. Po studiach rozpoczął pracę w centrali handlu zagranicznego. Następnie zakładał i zarządzał przedstawicielstwem firmy zagranicznej, reprezentującej interesy podmiotów zagranicznych w Polsce. Kolejne zawodowe szlify zdobywał na szczeblach zarządczych w dużych międzynarodowych korporacjach, opracowując i wdrażając strategie działania na rynku polskim. Reprezentował w Polsce interesy wielu zagranicznych partnerów w działalności przedstawicielskiej. Posiadaną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzielił się w doradztwie biznesowym. Włada biegle językiem angielskim, zna dobrze niemiecki i rosyjski. Hobby to nowoczesne technologie, m.in. informacyjne (nie wyobraża sobie funkcjonowania bez dostępu do globalnej sieci), rynki finansowe, dobra literatura i jak mawiają Anglicy „last but not least” psy rasy Staffordshire Bull Terrier, które posiada i uwielbia.
Absolwent SGH i studiów MBA. Jest menedżerem, konsultantem i trenerem od 1993 roku. Doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń przebiegało od prowadzenia warsztatów dla podległych pracowników poprzez wykonywanie zawodu trenera w profesjonalnych firmach szkoleniowych, zarządzanie wieloletnimi projektami ewolucyjnymi dla dużych korporacji.  Doświadczenia szkoleniowe to również prowadzenie szkoleń otwartych,   coachingów oraz zarządzanie firmą szkoleniowo doradczą. Zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych. Od 1996 roku, realizuje projekty doradcze i konsultingowe z zakresu tworzenia systemów wynagrodzeń, systemów motywacyjnych i systemów oceny pracowników. Ponieważ zawsze starał się konfrontować teorię z praktyką, życiorys zawodowy to również funkcje menedżera, dyrektora sprzedaży, dyrektora handlowego i prokurent w Spółce Akcyjnej notowanej na GPW, dyrektora ds. szkoleń, Prezesa Zarządu.  Prowadził projekty marketingowe i doradcze na zlecenie, z ramienia niemieckich, duńskich i polskich firm konsultingowych.

Jerzy Tyczyński

Absolwent SGH i studiów MBA. Jest menedżerem, konsultantem i trenerem od 1993 roku. Doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń przebiegało od prowadzenia warsztatów dla podległych pracowników poprzez wykonywanie zawodu trenera w profesjonalnych firmach szkoleniowych, zarządzanie wieloletnimi projektami ewolucyjnymi dla dużych korporacji. Doświadczenia szkoleniowe to również prowadzenie szkoleń otwartych,   coachingów oraz zarządzanie firmą szkoleniowo doradczą. Zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych. Od 1996 roku, realizuje projekty doradcze i konsultingowe z zakresu tworzenia systemów wynagrodzeń, systemów motywacyjnych i systemów oceny pracowników. Ponieważ zawsze starał się konfrontować teorię z praktyką, życiorys zawodowy to również funkcje menedżera, dyrektora sprzedaży, dyrektora handlowego i prokurent w Spółce Akcyjnej notowanej na GPW, dyrektora ds. szkoleń, Prezesa Zarządu. Prowadził projekty marketingowe i doradcze na zlecenie, z ramienia niemieckich, duńskich i polskich firm konsultingowych.
W JKM od 2004 roku. Odpowiedzialny za prowadzenie projektów rekrutacyjnych, doradczych oraz szkolenia realizowane dla przedsiębiorstw finansowych oraz działów handlowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej 1988. Praca naukowa w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, od 1994 związany zawodowo i współpracujący z czołowymi firmami leasingowymi w Polsce: BEL Leasing, BISE Leasing, Bankowe Towarzystwo Leasingowe, Centralne Towarzystwo Leasingowe, Kredyt Lease, Bankowy Fundusz Leasingowy, GBG Leasing. Współtworzył politykę handlową oraz nadzorował działania departamentów i działów sprzedaży.   
W ramach powierzonych obowiązków realizował projekty szkoleniowe dla pracowników działów handlowych i współpracujących przedstawicieli terenowych firm leasingowych. 
Pozyskiwał współpracowników terenowych firm leasingowych.
Od 2002 roku posługuje się metodą Thomas International Management System.

Jarek Szymanowski

W JKM od 2004 roku. Odpowiedzialny za prowadzenie projektów rekrutacyjnych, doradczych oraz szkolenia realizowane dla przedsiębiorstw finansowych oraz działów handlowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej 1988. Praca naukowa w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, od 1994 związany zawodowo i współpracujący z czołowymi firmami leasingowymi w Polsce: BEL Leasing, BISE Leasing, Bankowe Towarzystwo Leasingowe, Centralne Towarzystwo Leasingowe, Kredyt Lease, Bankowy Fundusz Leasingowy, GBG Leasing. Współtworzył politykę handlową oraz nadzorował działania departamentów i działów sprzedaży. W ramach powierzonych obowiązków realizował projekty szkoleniowe dla pracowników działów handlowych i współpracujących przedstawicieli terenowych firm leasingowych. Pozyskiwał współpracowników terenowych firm leasingowych. Od 2002 roku posługuje się metodą Thomas International Management System.
Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP). Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytetu SWPS), w Warszawie, Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (Wolters Kluwer SA), w ramach którego wydała dwie książki poświęcone ocenianiu pracowników i zarządzaniu kompetencjami (SOOP http://www.ocena-pracownikow.abc.com.pl) oraz AC/DC http://www.ocena-zintegrowana.wolterskluwer.pl/) oraz dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych przeprowadzaniu takich procesów jak: AC/DC, zarządzanie kompetencjami, SOOP, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja i selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe w obszarze doradztwa to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami.

Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP). Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytetu SWPS), w Warszawie, Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (Wolters Kluwer SA), w ramach którego wydała dwie książki poświęcone ocenianiu pracowników i zarządzaniu kompetencjami (SOOP http://www.ocena-pracownikow.abc.com.pl) oraz AC/DC http://www.ocena-zintegrowana.wolterskluwer.pl/) oraz dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych przeprowadzaniu takich procesów jak: AC/DC, zarządzanie kompetencjami, SOOP, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja i selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe w obszarze doradztwa to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami.
Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w oparciu między innymi o Zarządzanie Ograniczeniami, standard PMI, metodykę PRINCE 2. Realizował projekty m. in. dla takich przedsiębiorstw jak: Skanska, Compensa, ADB, IMPAQ, Polkomtel, Schenker, TUV NORD, Relpol, Thompson Multimedia i innych. Poprowadził również dziesiątki szkoleń organizowanych przez takie firmy jak ICAN (wydawca Harvard Busines Review Polska), Akademia SAP, Altkom Akademia czy PM Group.
Swoje pierwsze doświadczenia projektowe zdobywał przy wdrożeniach systemów klasy ERP. A specjalistyczną wiedzę dotyczącą Zarządzania Ograniczeniami i metody Łańcucha Krytycznego w trakcie współpracy z ekspertami certyfikowanymi przez Avraham Goldratt Institute. Uczestniczył również w szeregu konferencji i szkoleń poświęconych zarządzaniu projektami.
Specjalizuje się w budowaniu kompleksowych systemów projektowych poprawiających efektywność prowadzenia projektów, usprawnieniach organizacyjnych i wprowadzaniu nowych produktów.

Daniel Wojewódzki

Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w oparciu między innymi o Zarządzanie Ograniczeniami, standard PMI, metodykę PRINCE 2. Realizował projekty m. in. dla takich przedsiębiorstw jak: Skanska, Compensa, ADB, IMPAQ, Polkomtel, Schenker, TUV NORD, Relpol, Thompson Multimedia i innych. Poprowadził również dziesiątki szkoleń organizowanych przez takie firmy jak ICAN (wydawca Harvard Busines Review Polska), Akademia SAP, Altkom Akademia czy PM Group. Swoje pierwsze doświadczenia projektowe zdobywał przy wdrożeniach systemów klasy ERP. A specjalistyczną wiedzę dotyczącą Zarządzania Ograniczeniami i metody Łańcucha Krytycznego w trakcie współpracy z ekspertami certyfikowanymi przez Avraham Goldratt Institute. Uczestniczył również w szeregu konferencji i szkoleń poświęconych zarządzaniu projektami. Specjalizuje się w budowaniu kompleksowych systemów projektowych poprawiających efektywność prowadzenia projektów, usprawnieniach organizacyjnych i wprowadzaniu nowych produktów.
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa. Uczestniczy w projektach dotyczących opisywania i wartościowania  stanowisk pracy gdzie odpowiada za prace związane z agregacją i merytorycznym opracowywaniem baz danych. Wykonuje  prace analityczne do tworzenia rozwiązań systemowych. Biegle włada językiem angielskim.

Sylwia Pawłowska

Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa. Uczestniczy w projektach dotyczących opisywania i wartościowania stanowisk pracy gdzie odpowiada za prace związane z agregacją i merytorycznym opracowywaniem baz danych. Wykonuje prace analityczne do tworzenia rozwiązań systemowych. Biegle włada językiem angielskim.
Absolwent SWPS, Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (magister prawa), Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii (magister psychologii) oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego (magister teologii). 

Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania kadrami od 2000 roku, które  zdobywał w polskich firmach konsultingowych oraz w działach HR międzynarodowych koncernów. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką personalną organizacji w obszarze rekrutacji i szkoleń, rozwoju talentów, ocen pracowniczych, badania kultury organizacyjnej, zaangażowania pracowników. Tworzy rozwiązania systemowe  w obszarach HR: modele kompetencyjne, wartościowanie stanowisk, opisy stanowisk, etatyzacja, procedury, regulaminy, kodeksy postępowania.

Interesuje się zagadnieniami z obszaru socjologii i psychologii prawa, praw człowieka, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju człowieka i moralności, filozofii umysłu i kognitywistki oraz teologii politycznej.

Andrzej Chodkiewicz

Absolwent SWPS, Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (magister prawa), Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii (magister psychologii) oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego (magister teologii). Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania kadrami od 2000 roku, które zdobywał w polskich firmach konsultingowych oraz w działach HR międzynarodowych koncernów. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką personalną organizacji w obszarze rekrutacji i szkoleń, rozwoju talentów, ocen pracowniczych, badania kultury organizacyjnej, zaangażowania pracowników. Tworzy rozwiązania systemowe w obszarach HR: modele kompetencyjne, wartościowanie stanowisk, opisy stanowisk, etatyzacja, procedury, regulaminy, kodeksy postępowania. Interesuje się zagadnieniami z obszaru socjologii i psychologii prawa, praw człowieka, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju człowieka i moralności, filozofii umysłu i kognitywistki oraz teologii politycznej.