Ścieżki kariery i sukcesji

Ścieżki karier to przyjęta przez organizację sekwencja stanowisk, które objąć może pracownik po spełnieniu wyznaczonych kryteriów. Ścieżki karier są planem rozwoju każdego pracownika, podnoszenia jego kompetencji, wiedzy i umiejętności tak, aby mógł awansować na kolejne wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. Efektem określenia ścieżek karier jest także mapa stanowisk całej organizacji obrazująca ich umiejscowienie i wszystkie możliwe przemieszczenia.
Możliwość awansu związana z rozwojem jest jednym z najbardziej motywujących czynników dla zaangażowanych pracowników bezpośrednio wpływająca na ich lojalność wobec firmy.

Ścieżki kariery pozwalają na planowanie sukcesji zarówno na stanowiskach specjalistycznych jak i kierowniczych. Precyzyjnie określone kryteria awansu na ścieżce kariery wpływają na obiektywizm podejmowanych decyzji i tworzą właściwą atmosferę pracy. W metodologii JKM ścieżki karier są integralną częścią procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy ale mogą też być realizowane jako odrębny projekt.
Efektem powyższych działań jest:

  • Określenie liczby poziomów stanowisk na ścieżce kariery,
  • Ujednolicenie nomenklatury stopniowania stanowisk,
  • Opracowanie ścieżek karier dla wszystkich stanowisk wraz z kryteriami awansu,
  • Opracowanie mapy stanowisk całej organizacji.
Ścieżki kariery i sukcesji
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: