Ocena pracowników

Ocena pracowników to weryfikacja poprawności realizowanych zadań oraz posiadanych kompetencji pracowników. Jej efektywność w dużej mierze uzależniona jest od wypracowanego systemu ocen pracowniczych. . W ramach projektu zostają opracowane zasady i kryteria oceniania, Arkusze Ocen, Regulamin Systemu Ocen i Vademecum Oceniania. Stworzony zostaje system informatyczny zarządzający Oceną (rozwiązania stosowane przez firmę JKM umożliwiają oparcie całego systemu o intranet, co zdecydowanie usprawnia proces oceniania zarówno w kwestii zaangażowania uczestników oceny, jak i administrowania systemem i generowaniem raportów z Oceny). Wszyscy przedstawiciele kadry kierowniczej, którzy dokonują oceny zostają przeszkoleni w ramach warsztatów, które przygotowują ich do procesu oceniania oraz otrzymują Vademecum Oceniania zawierający wszystkie niezbędne w tym obszarze informacje. Wszyscy oceniani mogą wziąć udział w instruktarzu prezentującym założenia systemu i zasady uczestnictwa w Ocenie. Raport zawiera Arkusze Ocen, Regulamin Oceniania, Vademecum Oceniania i system Zarządzania Oceną. Konsultanci JKM monitorują przebieg pierwszej Oceny.

Ocena pracowników – główne cele systemu:

 • Wzrost efektywności wykonywanej pracy,
 • Motywowanie pracowników,
 • Rozwój pracowników.

W ramach współpracy wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • Tworzenie profili kompetencyjnych,
 • Ustalanie kryteriów oceny,
 • Tworzenie arkuszy ocen,
 • Tworzenie regulaminów ocen,
 • Szkolenia dla oceniających,
 • Instruktaże dla ocenianych,
 • Prowadzenie oceny pilotażowej (wprowadzającej system),
 • Integrowanie systemu ocen z systemem premiowym,
 • Tworzenie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie systemem ocen okresowych.
ocena pracowników
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: