Coaching

Oferujemy wsparcie pracowników naszych klientów w formie coachingu. Proces ten pomaga im  w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, oraz osiągnięciu stawianych im celów zawodowych. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie pracownika oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu oczekiwanych zmian w oparciu o własne przemyślenia, wnioski i odkrycia.

Działania coachingowe realizowane są w formie indywidualnych konsultacji a okresy pomiędzy nimi poświęcone są na wdrożenia przyjętych w ich trakcie ustaleń. Dzięki temu pracownicy ustalają konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają z naturalnych umiejętności.
Cele działań coachingowych:

  • Wspieranie pracowników którzy objęli nowe wymagające stanowiska,
  • Wspieranie pracowników którzy są dedykowani do objęcia nowych wymagających stanowisk,
  • Przygotowanie następców pokoleniowych do objęcia kluczowych stanowisk w organizacjach.
Coaching
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: