Leadership

Profil uczestników
Kadra kierownicza.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne pełnienie funkcji kierowniczych w oparciu o ideę leadershipu.

Wartościowanie stanowisk pracy – program szkolenia:

 • Zarządzanie, kierowanie, leadership
 • Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
 • Motywowanie pracowników
 • Delegowanie uprawnień
 • Wspomaganie pracy zespołowej przez lidera
 • Narzędzia używane w pełnieniu funkcji kierowniczych
 • W ramach warsztatu używane są autotesty diagnozujące predyspozycje uczestników w głównych obszarach pełnienia funkcji kierowniczych:
  • Styl kierowania
  • Zarządzanie konfliktem
  • Preferencje motywacyjne
Leadership