Systemy motywacyjno-premiowe

Profil uczestników
Menedżerowie i pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za systemy wynagrodzeń w firmie.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy pozwalającej na tworzenie lub modyfikacje systemu motywacyjno-premiowego.

Systemy motywacyjno-premiowe – program szkolenia:

  • Teorie motywacji w praktyce
  • Przegląd rozwiązań rynkowych
  • Założenia tworzenia systemu premiowego
  • Określanie kryteriów stosowanych w systemach premiowych
  • Badania satysfakcji pracowników
  • Systemy motywacji finansowej
  • Systemy motywacji niefinansowej
  • Rozwiązania kafeteryjne w systemach motywacji
  • Zasady tworzenia regulaminów systemów premiowych
Systemy motywacyjno-premiowe