Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy służy wycenie stanowisk pracy i opracowaniu na jego podstawie wynagrodzeń zasadniczych. Integralną częścią wartościowania stanowisk jest tworzenie ścieżek karier dla stanowisk oraz symulacja finansowa kosztów wdrożenia.

Wartościowanie stanowisk realizujemy w oparciu o metodologię JKM APARP .

Metodologia powstała w firmie JKM Consulting w roku 1996 i została już użyta z sukcesem w ponad 100 firmach. Metoda ma charakter analityczno-punktowy i jest indeksowana aktualnym raportem płacowym. Pozwala ona na dobór kryteriów wartościowania dedykowanych firmie Klienta z uwzględnieniem zarówno jej oczekiwań dotyczących systemu wynagradzania, jak i specyfiki działania.

W ramach działań, każde stanowisko jest wartościowane w oparciu o zdefiniowane klucze analityczne. Wyniki wartościowania oraz wszystkie informacje analityczne są zagregowane w Bazie Wartościowania.

Wartościowanie pracy – typowy projekt wartościowania składa się z następujących etapów:

  • Analiza rozwiązań HR w organizacji,
  • Analiza systemu wynagrodzeń,
  • Opisy stanowisk,
  • Wartościowanie stanowisk,
  • Utworzenie ścieżek rozwoju,
  • Porównanie wyników wartościowania do raportów płacowych.
wartościowanie stanowisk
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: