Zarządzanie personelem

Poznaj obszary z zakresu tematu: Zarządzanie personelem

Analiza rozwiązań HR w organizacji

Analiza rozwiązań HR stosowanych w organizacji służy ocenie ich efektywności i porównania do obecnie panujących rozwiązań na rynku.

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami to proces pomagający w osiąganiu obecnych i przyszłych celów pracowników, działów i organizacji polegający na powiązaniu.

Ocena pracowników

Efektywne wykorzystanie potencjału zatrudnionych w organizacji pracowników wymaga systemowego oceniania realizowanych przez nich zadań i posiadanych kompetencji.

Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy to uporządkowane i oparte na faktach zdefiniowanie jego funkcji, celów i znaczenia w organizacji.

Ścieżki karier i sukcesji

Ścieżki karier to przyjęta przez organizację sekwencja stanowisk, które objąć może pracownik po spełnieniu wyznaczonych kryteriów.

Coaching

Oferujemy wsparcie pracowników naszych klientów w formie coachingu.

Analiza satysfakcji

Ważnym kapitałem wpływającym na osiągnięcie sukcesu organizacji są ludzie.

Komunikacja korporacyjna

Oferujemy komunikację w najistotniejszych kwestiach dotyczących funkcjonowania pracowników w organizacji.

Outplacement

Racjonalizacja wykorzystania kadr może oznaczać dla firmy konieczność dokonania zwolnień wśród pracowników.

Efektywność zatrudnienia – etatyzacja

W sytuacji ostrej konkurencji rynkowej firmy starają się optymalizować wszystkie kluczowe obszary swojej działalności.

AC/DC testy

Za jedną z najlepszych metod oceny kompetencji i kwalifikacji zawodowych uznaje się metodologię Assessment Center (AC) i Development Center (DC).