Analiza rozwiązań HR w organizacji

Analiza rozwiązań HR w organizacji służy ocenie ich efektywności i porównania do obecnie panujących rozwiązań na rynku. Konsultanci dokonują weryfikacji wszystkich rozwiązań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi takich jak:

  • System wynagrodzeń zasadniczych,
  • System motywacyjno-premiowy,
  • System oceny okresowej pracowników,
  • Struktura organizacyjna,
  • Inne funkcjonujące w organizacji.

W efekcie przeprowadzonej analizy klient otrzymuje raport zawierający ocenę stosowanych rozwiązań w obszarze wszystkich kluczowych obszarów związanych z zarządzaniem ludźmi. Raport zawiera także rekomendacje zmian wpływające na efektywność stosowanych rozwiązań oraz odniesienie do najlepszych praktyk rynkowych stosowanych w tych obszarach. Przegląd praktyk rynkowych dotyczy przede wszystkim branży, w której funkcjonuje klient lub firm działających w podobny sposób.

Analiza rozwiązań HR w organizacji
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: