Manager produkcji

Profil uczestników
Kadra kierownicza produkcji (kierownicy, mistrzowie, brygadziści).

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne pełnienie funkcji kierowniczych w procesie produkcji.

Manager produkcji – program szkolenia:

  • Kierowanie pracownikami w procesie produkcji
  • Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
  • Motywowanie pracowników produkcji
  • Organizowanie pracy zespołowej w procesie produkcji
  • Narzędzia używane w pełnieniu funkcji kierowniczych

W ramach warsztatu używane są autotesty diagnozujące predyspozycje uczestników w głównych obszarach pełnienia funkcji kierowniczych:

  • Styl kierowania
  • Zarządzanie konfliktem
  • Preferencje motywacyjne
Manager produkcji