AC / DC Testy

Assessment Center i Development Center
Za jedną z najlepszych metod oceny kompetencji i kwalifikacji zawodowych uznaje się metodologię Assessment Center (AC) i Development Center (DC). Przeprowadzone badania wskazują najwyższy spośród innych stopień trafności diagnostycznej tej metodologii oscylujący w okolicach 78%. Zastosowanie metody Assessment Center to przede wszystkim cele selekcyjne mające wskazać najlepszych kandydatów / pracowników. Efektem działań jest lista rankingowa wraz z rekomendacjami i wskazaniem najlepszych kandydatów. Zastosowanie Development Center to przede wszystkim cele rozwojowe. Efektem jest wskazanie mocnych i słabych stron oraz obszarów wymagających doskonalenia wraz z rekomendacjami metod rozwojowych.

Badanie w obu przypadkach prowadzone jest przez grupę wysokokwalifikowanych asesorów JKM. Dysponujemy biblioteką ponad 250 autorskich narzędzi używanych w sesjach usystematyzowanych w następujących kategoriach:

 • gry decyzyjne,
 • prezentacje indywidualne,
 • zadania planistyczno – analityczne,
 • koszyki zadaniowe,
 • testy, autotesty.

Na potrzeby każdej sesji tworzone są narzędzia uwzględniające specyfikę realiów zawodowych jej uczestników.

Testy psychologiczne

Testy dostarczają informacji o kandydacie, których nie można zdobyć opierając się na analizie życiorysu lub podczas standardowej rozmowy.

AC DC Testy

Testy pozwalają określić min:

 • predyspozycje na dane stanowisko,
 • mocne i słabe strony,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • odporność na stres,
 • korelację cech osobowości z oczekiwaniami miejsca pracy,
 • umiejętności społeczne,
 • potencjalne i posiadane predyspozycje kierownicze,
 • potencjalne i posiadane predyspozycje handlowe.

Badania przeprowadzane są przez dyplomowanych psychologów JKM. Efektem badań są raporty o ocenianych osobach zawierające wyniki testów wraz z ich omówieniem i interpretacją.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: