Analiza satysfakcji

Analiza satysfakcji – ważnym kapitałem wpływającym na osiągnięcie sukcesu organizacji są ludzie. Zainteresowanie się poziomem satysfakcji pracowników, a co za tym idzie przeprowadzenie badań satysfakcji jest niezbędne dla właściwego określenia nastrojów i potrzeb. Bardzo istotne dla sprawnego zarządzania jest stale aktualizowana wiedza o tym, co pracownicy firmy myślą o atmosferze w pracy, o sukcesach i porażkach, jak oceniają efektywność kierowania. Ważne jest również poznanie ich potrzeb i odczuć. Jest to istotne gdyż satysfakcja pracowników i wypływające z niej zaangażowanie jest jednym z kluczowych elementem efektywności organizacji. Badanie satysfakcji pracowników to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz na poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów. Badanie daje możliwość sparametryzowania wybranych obszarów i wykrycie mocnych i słabych stron. Może ono również służyć analizie potrzeb organizacyjnych, szkoleniowych, komunikacyjnych, płacowych, czynników motywujących i czynników frustracji, czy też postaw wobec pracy i poziomu identyfikacji z firmą. Stwarza szansę ujawnienia możliwości zastosowania działań innowacyjnych, które nie były wcześniej brane pod uwagę.
Korzyści wynikające z regularnego prowadzenia badań satysfakcji pracowników:

  • Identyfikacja słabych i mocnych stron w obszarze zarządzania personelem,
  • Poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie,
  • Zrozumienie motywacji i czynników wpływających na zmiany satysfakcji pracowników,
  • Wzrost zaangażowania pracowników i poprawa wydajności ich pracy,
  • Zmniejszenie rotacji i absencji personelu,
  • Efektywne planowanie rozwoju karier pracowniczych.
  • Określenie najbardziej pożądanych motywatorów do sytemu premiowego.
Analiza satysfakcji
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: