Outplacement

Outplacement – racjonalizacja wykorzystania kadr może oznaczać dla firmy konieczność dokonania zwolnień wśród pracowników. W przypadku zwolnień grupowych łatwo o emocjonalne traktowanie procesu restrukturyzacji grożące konfliktem. Typowe zagrożenia, to tworzenie negatywnego wyobrażenia o firmie jako potencjalnym pracodawcy, osłabienie zaangażowania i motywacji u pozostających pracowników, konflikt ze związkami zawodowymi. Dzięki procedurze outplacementu możliwe jest zminimalizowanie negatywnych konsekwencji zwolnień pracowników.

Wspieramy naszych klientów w następujących działaniach:

  • organizacja warsztatów dla kadry przeprowadzającej outplacement,
  • kreowanie wizerunku pracodawcy wobec własnych pracowników i na rynku pracy,
  • aktywne poszukiwania nowych miejsc pracy dla zwalnianych osób,
  • organizacja warsztatów dla zwalnianych osób umożliwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy,
  • przekazywanie informacji o rynku pracy,
  • szkolenia pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji,
  • ułatwienie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
Outplacement
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: