Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami to proces pomagający w osiąganiu obecnych i przyszłych celów pracowników, działów i organizacji polegający na powiązaniu. Kompetencji pracownika, czyli jego umiejętności, cech osobowości, wiedzy, zdolności i aspiracji z wymogami wynikającymi z zadań realizowanych na stanowisku pracy. System zarządzania kompetencjami pozwala na zwiększenie efektywności funkcjonowania w coraz bardziej złożonym środowisku biznesowym. Efektywne zarządzanie kompetencjami i umiejętność ich stosowania w praktyce przenosi się w sposób bezpośredni na sukces rynkowy firmy. Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

  • Tworzenie Modelu Kompetencji zawierającego zdefiniowane kompetencje wraz z opisującymi je zachowaniami (wyznaczniki behawioralne) dostosowane do specyfiki firmy.
  • Opracowanie profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy (profile ogólnofirmowe, menedżerskie, stanowiskowe).
  • Zastosowanie profili kompetencyjnych w narzędziach HR takich jak systemy ocen okresowych, wartościowanie stanowisk pracy, opisy stanowisk pracy, system motywacyjny.
Zarządzanie kompetencjami