Komunikacja korporacyjna

Oferujemy komunikację w najistotniejszych kwestiach dotyczących funkcjonowania pracowników w organizacji. Komunikacja korporacyjna realizowana za pośrednictwem firmy doradczej pozwala na możliwość bezpiecznego wyrażenia swoich opinii na temat warunków pracy z zachowaniem pełnej anonimowości (tam gdzie jest to potrzebne).
Konsultanci odpowiedzialni za komunikację po dokonaniu wstępnej diagnozy podejmują decyzje o dalszych krokach dotyczących zgłaszanych uwag zgodnie z ustaloną wcześniej procedurą. Komunikacja korporacyjna jest realizowana, jako telefon zaufania dający możliwość pracownikowi porozmawiania na tematy pracy, których nie może lub nie chce omówić ze współpracownikami lub przełożonymi. Drugi rodzaj komunikacji korporacyjnej to linia pozwalająca na zgłaszanie wydarzeń w przypadku, których zachodzi podejrzenie stosowania mobbingu. W tym przypadku po wstępnej ocenie konsultanta i stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji uruchamiana jest uzgodniona z klientem procedura postępowania wyjaśniającego. Obie procedury pozwalają diagnozować niepokojące zjawiska w sytuacji pracy na ich początkowym etapie i szybkie podjecie działań, które je eliminują.

Typy komunikacji korporacyjnej:

  • Telefon zaufania.
  • Linia antymobbingowa.
Komunikacja korporacyjna
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: