Zarządzanie wynagrodzeniami

Poznaj obszary z zakresu tematu: Zarządzanie wynagrodzeniami

Analiza systemu wynagradzania

Analiza systemu wynagradzania ma na celu zidentyfikowanie jego słabych i silnych stron oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących sposobów zwiększenia efektywności.

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie służy wycenie stanowisk pracy i opracowaniu na jego podstawie wynagrodzeń zasadniczych. Integralną częścią wartościowania jest tworzenie ścieżek karier dla stanowisk oraz symulacja finansowa kosztów wdrożenia.

System płac zasadniczych

Na podstawie wyników wartościowania zostaje wypracowany ostateczny kształt wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich stanowisk wraz z taryfikatorem i kategoriami zaszeregowań.

System motywacyjno-premiowy

System motywacyjny to uporządkowany zbiór powiązanych wzajemnie ze sobą narzędzi i czynników motywacyjnych mający na celu stworzenie warunków do bardziej efektywnej pracy i skłanianie do niej pracowników.