Systemy okresowej oceny personelu

Profil uczestników
Menedżerowie i pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za systemy ocen pracowniczej.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy pozwalającej na stworzenie lub modyfikacje systemu ocen pracowniczych w firmie.

Systemy okresowej oceny personelu – program szkolenia:

 • Przegląd rozwiązań rynkowych
 • Założenia tworzenia systemu premiowego
 • Samoocena w procesie oceny
 • Kaskadowość procesu ocen / etapy oceny
 • Ocena 180/360/540
 • Stosowane kryteria ocen
 • Skale ocen, wagi stosowanych ocen
 • Obiektywizacja systemu oceny
 • Arkusze stosowane w procesie oceny
 • Regulamin systemu ocen
 • Zarządzanie systemem ocen
 • Przygotowanie uczestników procesu oceny
 • Zastosowanie systemu ocen w systemie wynagradzania i premiowania
Systemy okresowej oceny personelu