Skuteczna selekcja, rekrutacja i ocena pracowników - personelu.

Get Flash to see this player.


 
Wynagrodzenia zasadnicze

Wynagrodzenia zasadnicze
Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:
• Wartościowanie stanowisk pracy.
• Budowa taryfikatora kwalifikacyjnego,
• Kategorie zaszeregowania,
• Tabela wynagrodzeń zasadniczych,
• Opracowanie regulaminu wynagradzania,
• Tworzenie narzędzi informatycznych wspierających wartościowanie stanowisk pracy.

Więcej…
 
System ocen okresowych

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:
• Tworzenie profili kompetencyjnych,
• Ustalanie kryteriów oceny,
• Tworzenie arkuszy ocen,
• Tworzenie regulaminów ocen,
• Szkolenia dla oceniających,
• Instruktaże dla ocenianych,
• Prowadzenie oceny pilotażowej (wprowadzającej system),
• Integrowanie systemu ocen z systemem premiowym,
• Tworzenie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie systemem ocen okresowych.

Więcej…
 
Systemy motywacyjno - premiowe

Wspieramy naszych Klientów w następujących działaniach:
• Analiza aktualnego systemu motywowania,
• Analiza satysfakcji pracowników,
• Ustalanie optymalnych kryteriów i narzędzi premiowania,
• Tworzenie regulaminu premiowania,
• Łączenie zasad premiowania z Systemem Ocen Okresowych,
• Tworzenie narzędzi informatycznych wspierających wartościowanie stanowisk pracy.

Więcej…
 
Zarządzanie kompetencjami

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:
• Tworzenie Księgi Kompetencji zawierającej zdefiniowane kompetencje.
• Opracowanie profili kompetencyjnych dla stanowisk.
• Zastosowanie profili kompetencyjnych w narzędziach HR.
• Badanie luk kompetencyjnych.
• Tworzenie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie kompetencjami.

Więcej…
 
Optymalizacja struktury organizacyjnej

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:
• Określenie optymalnego poziomu zatrudnienia na każdym stanowisku pracy,
• Określenie obciążenia pracą na każdym stanowisku,
• Eliminacja przerostów zatrudnienia,
• Wskazanie stanowisk możliwych do objęcia ich elastycznym/zadaniowym systemem pracy,
• Tworzenie narzędzi informatycznych wspierających badanie efektywności struktury organizacyjnej.

Więcej…
 
Outplacement

Wspieramy naszych klientów w następujących działaniach:
• Organizacja warsztatów dla zwalnianych osób umożliwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy,
• Aktywne poszukiwania nowych miejsc pracy dla zwalnianych osób,
• Przekazywanie informacji o rynku pracy,
• Ułatwienie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
• Organizacja warsztatów dla kadry przeprowadzającej outplacement,
• Kreowanie wizerunku pracodawcy wobec własnych pracowników i na rynku pracy.
• Szkolenia pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji,

Więcej…
 
Design by Altissimus.pl
Rekrutacja pracowników, Rekrutacja i ocena pracowników, Skuteczna rekrutacja pracowników, Rekrutacja personelu, Rekrutacja i selekcja pracowników