System motywacyjny

System motywacyjny to uporządkowany zbiór powiązanych wzajemnie ze sobą narzędzi i czynników motywacyjnych mający na celu stworzenie warunków do bardziej efektywnej pracy i skłanianie do niej pracowników. Systemy premiowe, jako elementy polityki wynagradzania i motywowania pracowników tworzone są, jako uzupełnienie istniejącego systemu wynagrodzeń zasadniczych. Zadaniem dobrego systemu jest skłanianie pracowników do podejmowania pożądanych przez firmę zachowań. Najważniejszym zadaniem w tworzeniu systemu jest wyodrębnienie kryteriów przyznawania świadczeń motywacyjnych i ich wysokości przy jednoczesnym wyeliminowaniu uznaniowego charakteru systemu premiowego przez jego zobiektywizowanie i skodyfikowanie.

Wspieramy naszych Klientów w następujących działaniach:

  • Analiza aktualnego systemu motywowania,
  • Analiza satysfakcji (określenie oczekiwań pracowników do systemu motywacyjnego),
  • Ustalanie optymalnych kryteriów premiowania,
  • Narzędzia premiowania,
  • Budowa regulaminu premiowania.

Budowane systemy premiowe zależności od możliwości finansowo organizacyjnych i oczekiwań organizacji mogą zawierać rozwiązania:

  • Finansowe,
  • Niefinansowe,
  • System benefitów,
  • Kafeteria.

System motywacyjny premiowy może być prowadzony jako samodzielny projekt lub być częścią systemu wynagradzania.

system motywacyjny
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: