Warsztaty strategiczne

Profil uczestników
Kadra zarządcza i kierownicza.

Cel szkolenia
Określenie misji, wizji i głównych założeń strategicznych organizacji. Proces szkolenia poprzedzony jest cyklem konsultacji z uczestnikami przygotowujących zakres i tematykę warsztatów. Osoby odpowiedzialne za obszary działań funkcjonowania firmy aktywnie uczestniczą w procesie obszarów dyskusyjnych i problemowych.

Warsztaty strategiczne – program szkolenia:

  • Rola misji i wizji w funkcjonowaniu organizacji
  • Założenia strategiczne
  • Rola i zadania menedżerów w kształtowaniu i realizowaniu misji i wizji
  • Komunikacja wewnątrzorganizacyjna
  • Metodyka przekładania celów strategicznych firmy na cele i zadania
  • Analiza głównych obszarów funkcjonowania
  • Określenie celów operacyjnych i strategicznych w nadchodzących latach
Warsztaty strategiczne