System wynagrodzeń – Analiza systemu

System wynagrodzeń – jego analiza ma na celu zidentyfikowanie jego słabych i silnych stron oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących sposobów zwiększenia efektywności.

Projekt systemu wynagrodzeń obejmuje:

  • Poznanie organizacji; zapoznanie się z dokumentami (regulamin wynagradzania, regulamin motywowania, regulamin organizacyjny, inne),
  • Rozmowy z kluczowymi osobami,
  • Analizę rozpiętości płac,
  • Analizę powiązania wynagrodzeń ze ścieżkami kariery i hierarchią stanowisk,
  • Przygotowanie raportu końcowego wraz z rekomendacjami.

Analiza systemu wynagradzania może być prowadzona jako samodzielny projekt lub być częścią wartościowania stanowisk.

system wynagrodzeń