Efektywność zatrudnienia – etatyzacja

Efektywność struktury zatrudnienia – etatyzacja. W sytuacji ostrej konkurencji rynkowej firmy starają się optymalizować wszystkie kluczowe obszary swojej działalności. Poza optymalizacją kosztów, modernizacją używanych technologii, parkiem maszynowym, ofertą biznesową istotnym obszarem pozwalającym na osiągnięcie zdecydowanie lepszych wyników jest optymalizacja struktury organizacyjnej – efektywność zatrudnienia. Procedura etatyzacji stanowisk umożliwia dobór ilości zatrudnionych na nich osób aby zapewnić w sposób harmonijny optymalną realizacje celów strategicznych oraz wszystkich kluczowych procesów w firmie. Pozwala na jasne określenie odpowiedzialności i decyzyjności oraz eliminuje dublowanie zbędnych czynności w grupach stanowisk.

Efektywność zatrudnienia – efekt optymalizacji struktury organizacyjnej

  • Określenie optymalnego poziomu zatrudnienia na każdym stanowisku pracy,
  • Określenie obciążenia pracą na każdym stanowisku,
  • Eliminacja przerostów zatrudnienia,
  • Wskazanie stanowisk możliwych do objęcia ich elastycznym/zadaniowym systemem pracy.
efektywność zatrudnienia
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?
Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania: