Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy to uporządkowane i oparte na faktach zdefiniowanie jego funkcji, celów i znaczenia w organizacji. Określa jego umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i współzależności w odniesieniu do innych stanowisk. Zawiera niezbędne wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne, zakresy odpowiedzialności i główne zadania realizowane na stanowisku.

Projekt obejmuje:

  • Analizę organizacji,
  • Opracowanie szablonu opisu stanowiska,
  • Zebranie informacji niezbędnych do utworzenia opisów stanowisk,
  • Opracowanie Elektronicznej Księgi Opisów Stanowisk (EKOS) umożliwiającej efektywny dostęp do wszystkich opisów stanowisk ich modyfikację, wydruk. EKOS funkcjonuje w programie MS Excell i nie wymaga instalacji, zakupu dodatkowego oprogramowania.

Opis stanowiska pracy może być prowadzony jako samodzielny projekt lub być częścią wartościowania stanowisk.

Opisy stanowisk pracy