Warsztaty

Poznaj obszary z zakresu tematu: Warsztaty

Wartościowanie stanowisk pracy

Warsztaty dla menedżerów i pracowników działów kadr i HR
odpowiedzialnych za systemy wynagrodzeń w firmie.

Opisy stanowisk pracy

Warsztaty dla menedżerów i pracowników działów kadr i HR
odpowiedzialnych za prowadzenie polityki personalnej.

Systemy motywacyjno-premiowe

Warsztaty dla menedżerów i pracowników działów kadr i HR
odpowiedzialnych za systemy wynagrodzeń w firmie.

Systemy kompetencyjne

Warsztaty dla menedżerów i pracowników działów kadr i HR
odpowiedzialnych za tworzenie systemów kompetencyjnych, modeli i profili kompetencyjnych.

Systemy okresowej oceny personelu

Warsztaty dla menedżerów i pracowników działów kadr i HR
odpowiedzialnych za systemy ocen pracowniczej.

Leadership

Warsztaty dla kadry kierowniczej.

Warsztaty strategiczne

Warsztaty dla kadry zarządzającej i kierowniczej.

Manager produkcji

Warsztaty dla kadry kierowniczej produkcji (kierownicy, mistrzowie, brygadziści).