Instytucje

cnbop

Instytut Pożarnictwa
150 stanowisk, analiza struktury organizacyjnej, weryfikacja zadań realizowanych na stanowiskach pracy, wartościowanie, opracowanie ścieżek karier, symulacja finansowa kosztów wdrożenia, taryfikator.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

ZUS
46 tys. zatrudnionych, 950 stanowisk. Analiza, opisy stanowisk, system kompetencyjny, system wynagrodzeń (wartościowanie, system motywacyjny), ścieżki rozwoju, system oceny okresowej.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

PFRON
956 zatrudnionych, 332 stanowiska. Analiza, opisy stanowisk, system kompetencyjny, system wynagrodzeń (wartościowanie, system motywacyjny), system oceny okresowej, informatyzacja soop.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

NFOŚiGW
600 zatrudnionych, 60 stanowisk. Opisy stanowisk, system kompetencyjny, system wynagrodzeń (wartościowanie, system motywacyjny), system oceny okresowej.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

NFZ
530 zatrudnionych osób, 393 stanowiska. Opisy stanowisk wraz z profilami kompetencyjnymi, księga kompetencji, system ocen okresowych pracowników, system informatyczny soop.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

Urząd Pracy m. st. Warszawy
200 zatrudnionych osób, 96 stanowisk. Opisy stanowisk, system oceny pracowników.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

KNF (KPWiG)
500 zatrudnionych, 150 stanowisk. Efektywność pracy, etatyzacja.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

PSE S.A.
System oceny okresowej, system motywacyjny.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

Muzeum Łazienki
100 zatrudnionych osób, 10 stanowisk. Opisy stanowisk pracy wraz z profilami kompetencyjnymi.
ZOBACZ REFERENCJE

Instytucje

KIBR
Badanie kompetencji, testy psychologiczne.

Instytucje

PARP
Konferencje , szkolenia.

Instytucje

BFG
Analiza systemu ocen, Analiza wyników ocen w kolejnych latach, warsztaty dla oceniających.

Instytucje

Urząd Służby Cywilnej
Informatyczny system oceny kompetencji.