Uczelnie

Uczelnie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
850 zatrudnionych osób, 67 stanowisk. Analiza struktury organizacyjnej, analiza systemu wynagradzania, opisy stanowisk pracy, system wynagradzania (wartościowanie, system motywacyjny), SOOP.
ZOBACZ REFERENCJE

Uczelnie

SWPS
1500 zatrudnionych osób, 132 stanowiska pracy, 17 ośrodków. Analiza struktury organizacyjnej, analiza systemu wynagradzania, opisy stanowisk pracy, system wynagradzania (wartościowanie, system motywacyjny), ścieżki karier, analiza finansowa kosztów wdrożenia.
ZOBACZ REFERENCJE